Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely vytvorenia zákazníckeho konta

Zaškrtnutím check-boxu udeľujete prevádzkovateľovi Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 07501 Trebišov, IČO: 00188433 súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods.1, písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na účely vytvorenia zákazníckeho konta. Súhlas udeľujete na dobu 3 rokov. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "Ochrana osobných údajov".

Viac: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/188433/sk/zakladne-informacie

Správca obsahu:
Technické služby mesta Trebišov

Search